Szkolny quiz z historii.
Na ile pytań odpowiesz?

Ile pamiętasz z lekcji historii? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie.
Twój wynik:

1 / 10 Kto jest autorem hymnu polskiego?

Adam Skałkowski
Jan Dąbrowski
Józef Wybicki

2 / 10 Synem Mieszka I nie był:

Bolesław Chrobry
Mieszko Mieszkowic
Mieszko II Lambert

3 / 10 Który z królów brał udział w bitwie pod Wiedniem?

Jan III Sobieski
Jan II Kazimierz Waza
August II Mocny

4 / 10 Starożytnym egipskim bogiem śmierci był:

Hades
Charon
Ozyrys

5 / 10 Gdzie znajdują się słynne freski Michała Anioła — między innymi „Sąd Ostateczny”?

W Sagrada Familia
W Kaplicy Sykstyńskiej
W Katedrze Notre-Dame

6 / 10 Który król doprowadził do zawarcia unii lubelskiej w 1569 roku?

Henryk III Walezy
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt August

7 / 10 W którym roku została zawarta Unia w Krewie?

1385
1366
1405

8 / 10 Kto był pierwszym elekcyjnym władcą zasiadającym na tronie polskim?

Henryk Walezy
Stefan Batory
Michał Korybut Wiśniowiecki

9 / 10 Który władca był znany jako „Król Słońce”?

Henryk VIII
Ludwik XIV
Karol Wielki

10 / 10 W której dyscyplinie naukowej Nagrodę Nobla otrzymała Marie Curie-Skłodowska w 1911 roku?

Fizyce
Medycynie
Chemii