Dyktando z języka polskiego.
Tylko dla bystrzaków

Uważasz się za mistrza ortografii? Sprawdź, czy pokonasz to wyzwanie. Komplet punktów zdobędą tylko nieliczni.
Twój wynik:

1 / 13 Wskaż błędnie zapisany wyraz

Kukółka
Kukułka

2 / 13 Szata liturgiczna używana przez ministranta to:

Komża
Komrza

3 / 13 Która forma jest poprawna?

Byłaby
Była by

4 / 13 Temperatura wrzenia wody to 100 stopni _ _ _

Celcjusza
Celsjusza

5 / 13 Poprawny zapis tego wyrazu to:

Zmiarzdżyć
Zmiarzdrzyć
Zmiażdżyć

6 / 13 Pamiętacie grę w statki? Jak poprawnie zapisać nazwę statku z trzema masztami?

Trujmasztowiec
Trój masztowiec
Trójmasztowiec
Truj masztowiec

7 / 13 Uzupełnij brakujący wyraz „Wybierać się jak _ _ _ za morze”

Sujka
Sójka

8 / 13 Postanowiłeś przerobić strych na mieszkanie. Zdecydowałeś się więc by:

Zaadaptować poddasze
Zaadoptować poddasze
Poprawna forma to zaadaptować, czyli przystosować coś.

9 / 13 Wskaż antonim wyrazu „elokwentny”.

Głuchy
Małomówny
Zaborczy

10 / 13 Który zapis jest poprawny?

Stchórzyć
Ztchórzyć
Z tchórzyć
Stchurzyć

11 / 13 Jak zapisać słownie liczbę 525?

Pięćsetdwadzieścia pięć
Pięćset dwadzieścia pięć
Pięćsetdwadzieściapięć

12 / 13 Jak brzmi w narzędniku wyraz „Amerykanin”?

Amerykaninowi
Amerykanina
Amerykaninem

13 / 13 Poprawny zapis nazwy tego zawodu to:

Ślósarz
Szlusarz
Ślósaż
Ślusarz