Kartkówka z historii.
Co pamiętasz z lekcji?

Sprawdzisz swoją wiedzę z historii? Spróbuj zdobyć komplet punktów w tym quizie!
Twój wynik:

1 / 10 Kiedy Polska odzyskała niepodległość?

W 1918 roku
W 1920 roku
W 1914 roku

2 / 10 Jak nazywał się pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej?

Ignacy Mościcki
Stanisław Wojciechowski
Gabriel Narutowicz

3 / 10 Jaki polski władca zginął w bitwie pod Legnicą?

Henryk II Pobożny
Leszek Biały
Mieszko II Lambert

4 / 10 Jak nazywał się pierwszy władca z dynastii Jagiellonów na polskim tronie?

Zygmunt Stary
Kazimierz Jagiellończyk
Władysław Jagiełło

5 / 10 W którym roku miała miejsce bitwa pod Kircholmem?

1620
1610
1605

6 / 10 Jak nazywał się polski generał, który brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych?

Kazimierz Pułaski
Józef Poniatowski
Tadeusz Kościuszko

7 / 10 Jak nazywał się ostatni król Polski?

August III Sas
Michał Korybut Wiśniowiecki
Stanisław August Poniatowski

8 / 10 W którym roku Polska przystąpiła do NATO?

1999
2001
2004

9 / 10 Jak nazywał się pierwszy polski noblista w dziedzinie literatury?

Henryk Sienkiewicz
Władysław Reymont
Czesław Miłosz

10 / 10 W którym roku miało miejsce lądowanie na Księżycu?

1967
1969
1971