„Dyktando” z języka polskiego.
7/10 osób się myli!

Statystyki mówią same za siebie – aż 7 na 10 osób popełnia błędy podczas tego wyzwania! Zdołasz pokonać trudności ortograficzne i gramatyczne?
Twój wynik:

1 / 10 Poprawna forma to:

nistąd nizowąd
ni stąd, ni zowąd

2 / 10 Wsówka. Czy to słowo zapisaliśmy poprawnie?

tak
nie

3 / 10 Która z tych form jest poprawna:

ożesz
ożeż

4 / 10 Poprawna forma to:

chrząszcz
chsząszcz

5 / 10 Jeżeli człowiek potrafi posługiwać się tak samo sprawie prawą i lewą ręką, to jest:

oburęczny -
obu ręczny

6 / 10 Które słowo jest poprawne? „Lekarz usłyszał ... w płucach”.

rzężenia
żężenia

7 / 10 Tego dnia zostawiłem ... drzwi.

niezamknięte
nie zamknięte

8 / 10 W klasie było dziś ... uczniów.

niewielu
nie wielu

9 / 10 ... innego wyjścia, postanowił poprosić o pomoc.

nie widząc
niewidząc

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żur
żór