Trudne dyktando z ortografii.
Trudno zdobyć komplet punktów

Dobrze znasz polską ortografię? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy potrafisz zapisać bezbłędnie wszystkie wyrazy o które pytamy.
Twój wynik:

1 / 10 Jak zapisać poprawnie:

Mimośród
Mimośrud
Mimośrót

2 / 10 Poprawna forma to:

Dwójnasub
Dwójnasób
Dwójnasóp

3 / 10 Jaka forma jest poprawna:

Chohla
Hochla
Chochla

4 / 10 Jak zapisać wyraz:

Dzierrzyć
Dzierżyć
Dzierszyć

5 / 10 Poprawny zapis to:

Usłóżnie
Usłużnie
Usłurznie

6 / 10 Jak brzmi poprawna forma:

Wysmukłoźć
Wysmókłość
Wysmukłość

7 / 10 Poprawny zapis to:

Kosmonałta
Kozmonauta
Kosmonauta

8 / 10 Która forma jest poprawna:

Obrzeże
Obżerze
Obrzerze

9 / 10 Poprawny zapis to:

Lekcewarząco
Lekceważąco
Lekceważonco

10 / 10 Prawidłowy zapis tego wyrazu to:

Śrótlądowy
Śrudlądowy
Śródlądowy