Sobotni quiz z ortografii.
Podejmiecie wyzwanie?

Zapraszamy do quizu z ortografii. Sprawdźcie, czy uda Wam się zdobyć komplet punktów.
Twój wynik:

1 / 10 Pytanie na rozgrzewkę. Jak zapisać ten wyraz?

Ozug
Ożóg
Ożuk

2 / 10 Poprawny zapis to:

Flażolet
Flarzolet

3 / 10 Która forma jest poprawna?

Warhlak
Warchlag
Warchlak

4 / 10 Poprawny zapis to:

Obważanek
Obwarzanek

5 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

Kosmonałta
Kosmonaóta
Kosmonauta

6 / 10 Wybierz poprawny zapis:

Klensnąć
Klensnońć
Klęsnońć
Klęsnąć

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

Mogliby
Mogli by

8 / 10 Popularna kasza to:

Penczak
Pęczak

9 / 10 W który zapisie jest błąd?

Nadepła
Nadepnęła

10 / 10 Wybierz poprawną formę:

Drobiażdżek
Drobiarzdżek