U czy Ó?
Tylko 2 osoby na 10 rozwiązują ten quiz bezbłędnie

Myślisz, że jesteś mistrzem ortografii? Spróbuj swoich sił w tym quizie.
Twój wynik:

1 / 12 Która forma jest poprawna?

Pośrud
Pośród

2 / 12 Którą wyraz jest napisany poprawnie?

Przybudówka
Przybuduwka
Przybódówka

3 / 12 Jeśli drzewo się rozkłada, rozsypuje, to jest:

Spruchniałe
Spróchniałe

4 / 12 Buty z cholewkami do kostek to:

Pułbuty
Pół buty
Półbóty
Półbuty

5 / 12 A teraz uwaga. Który wyraz jest zapisany błędnie?

Pruszyć
Prószyć

6 / 12 Jeśli próbujemy coś uzyskać, to mówili, że staramy się coś:

Wskurać
W skórać
Wskórać

7 / 12 Do obiadu może być podana:

Sórówka
Sóruwka
Surówka
Suruwka

8 / 12 W którym wyrazie jest błąd?

Źródło
Źrudło

9 / 12 Który wyraz został napisany poprawnie?

Hultaj
Hóltaj

10 / 12 Jeśli ktoś nie ma chęci do działania, to mówimy, że jest:

Gnóśny
Gnuśny

11 / 12 Jak zapisać poprawnie nazwę tego niewielkiego, drapieżnego ptaka?

Pustółka
Póstółka
Pustułka

12 / 12 Który zapis jest poprawny?

Zbótwieć
Zbutwieć