„Ż” czy „RZ”?
Nie wypada mieć mniej niż 7 punktów

Jesteś mistrzem ortografii. Podejmij wyzwanie i rozwiąż ten quiz.Ile punktów zdobędziesz?
Twój wynik:

1 / 12 Który zapis jest poprawny

Rzorzeta
Rzorżeta
Żorżeta

2 / 12 Która forma jest poprawna?

Żyrandol
Rzyrandol

3 / 12 Które wyrazy zapisaliśmy bezbłędnie?

Ciąża, dżdżysty, kindrzał
Drżący, bandarz, sprzęrzenie
Wrzeciono, drzazga, grążel

4 / 12 Który zapis jest poprawny?

Żęzić
Rzęzić

5 / 12 Jak zapisać poprawnie ten wyraz?

Rzadko
Żadko

6 / 12 Który wyraz zapisaliśmy poprawnie?

Żądlić
Rządlić

7 / 12 Poprawny zapis to:

Żępolenie
Rzępolenie

8 / 12 Który zapis jest poprawny?

Rzeźba
Żeźba

9 / 12 Jak zapisać poprawnie ten wyraz?

Rzażyć
Żażyć
Żarzyć
Rzarzyć

10 / 12 Poprawny zapis to:

Jażmo
Jarzmo

11 / 12 Który zapis jest prawidłowy?

Rzeszoto
Żeszoto

12 / 12 Wybierz poprawny zapis:

Zarzalenie
Zażalenie