Wahasz się kiedy pisać „h”?
Trudny quiz z ortografii

Myślisz, że wiesz, jak zapisać poprawnie każdy wyraz z „h” lub „ch”? Sprawdzimy to w tym quizie.
Twój wynik:

1 / 10 _onor

H
ch

2 / 10 _ytry

H
Ch

3 / 10 _erb

H
Ch

4 / 10 Wata_a

h
ch

5 / 10 E_o

h
ch

6 / 10 _o_sztapler

H, ch
H, h
Ch, ch

7 / 10 Ir_a

h
ch

8 / 10 _abit

H
Ch

9 / 10 _asło

H
Ch

10 / 10 _ierar_ia

H, h
Ch, h
H, ch