Trudny quiz ortograficzny.
10/10 zdobędzie tylko mistrz!

Uważasz się za mistrza ortografii? Jeśli tak to spróbuj sił w tym quizie. Ile punktów zdobędziesz?
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

Anąs
Anons

2 / 10 Poprawny zapis to:

Każdo razowo
Każdo-razowo
Każdorazowo

3 / 10 W którym zapisie nie ma błędu?

Ligustr
Ligóstr

4 / 10 Poprawny zapis to:

Ożug
Orzóg
Ożóg
Orzug

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

Pszędza
Przędza
Pżędza

6 / 10 W którym zapisie nie ma błędu?

Sprenżyna
Spręrzyna
Sprężyna

7 / 10 Który zapis jest bezbłędny?

Trzcina
Tczina
Czcina

8 / 10 Poprawny zapis to:

Żegot
Rzegot

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

Pórchawka
Pórhawka
Purchawka

10 / 10 Poprawny zapis to:

Niebylejaki
Nie bylejaki
Nie byle jaki