Test z wiedzy o technologii.
6/10 uznamy za niezły wynik

Zastanawiał się kiedyś nad historią urządzeń, których używasz na co dzień? W tym quizie sprawdzisz swoją wiedzę dotyczącą technologii.
Twój wynik:

1 / 10 Kto jest uznawany za wynalazcę pierwszego komputera programowalnego?

Charles Babbage
Alan Turing
Steve Jobs

2 / 10 W którym roku został wysłany pierwszy email?

1969
1984
1971

3 / 10 Co oznacza skrót „HTTP” w kontekście stron internetowych?

Hyper Text Transfer Product
Hyper Text Transfer Protocol
Hyper Transfer Text Process

4 / 10 Jak nazywa się popularny język programowania stworzony przez Guido van Rossum?

Java
C++
Python

5 / 10 W którym roku została założona firma Google?

1995
1998
2000

6 / 10 Która z tych technologii pozwala na tworzenie wirtualnej rzeczywistości?

NFC
VR
RFID

7 / 10 Co oznacza skrót „AI” w technologii?

Artificial Insects
Artificial Intelligence
Automatic Internet

8 / 10 Która firma opracowała system operacyjny Windows?

Microsoft
Apple
IBM

9 / 10 Która technologia jest wykorzystywana do bezprzewodowego ładowania urządzeń?

Bluetooth
NFC
Indukcja magnetyczna

10 / 10 Ile ważył pierwszy komputer ENIAC?

Około 10 ton
Około 27 ton
Około 5 ton