Błyskawiczny quiz prawda czy fałsz.
Ile punktów zdobędziesz?

Chcesz przetestować swoją wiedzę ogólną? Sprawdź się w tym quizie. Czy odróżnisz prawdę od fałszu?
Twój wynik:

1 / 10 Hel to najcięższy gaz szlachetny.

Prawda
Fałsz
Hel jest jednym z najlżejszych gazów szlachetnych. Najcięższym gazem szlachetnym jest radon.

2 / 10 Piramida Cheopsa jest jednym z siedmiu cudów starożytnego świata.

Prawda
Fałsz

3 / 10 Język hiszpański jest oficjalnym językiem Brazylii.

Prawda
Fałsz
Oficjalnym językiem Brazylii jest portugalski.

4 / 10 Wzór chemiczny wody to H2O2.

Prawda
Fałsz
Wzór chemiczny wody to H2O. H2O2 to wzór nadtlenku wodoru (wody utlenionej)

5 / 10 Kości piszczelowe są najdłuższymi kośćmi w ludzkim ciele.

Prawda
Fałsz
Najdłuższymi kośćmi w ludzkim ciele są kości udowe.

6 / 10 Prawdziwe nazwisko pisarza Marka Twaina to Samuel Clemens.

Prawda
Fałsz

7 / 10 Stolicą Kanady jest Toronto.

Prawda
Fałsz
Stolicą Kanady jest Ottawa.

8 / 10 Isaac Newton urodził się w 1643 roku.

Prawda
Fałsz

9 / 10 Obraz „Mona Lisa” została namalowana przez Vincenta van Gogha.

Prawda
Fałsz
„Mona Lisa” została namalowana przez Leonarda da Vinci.

10 / 10 Leonardo da Vinci wynalazł teleskop.

Prawda
Fałsz
Teleskop został wynaleziony przez Hansa Lippersheya, a później rozwinięty przez Galileusza.