Dyktando z języka polskiego.
Zaliczamy od 6 poprawnych odpowiedzi

Czy wiesz, jak zapisać „nie” z różnymi częściami mowy? Ten quiz to zweryfikuje!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

Nie całkiem
Niecałkiem

2 / 10 Poprawny zapis to:

Nie całkowicie
Niecałkowicie

3 / 10 Który zapis jest bezbłędny?

Niebolesny
Nie bolesny

4 / 10 Poprawny zapis to:

Nie bawem
Niebawem

5 / 10 Która forma jest poprawna?

Nie dziś
Niedziś

6 / 10 Poprawny zapis to:

Niedosyt
Nie dosyt

7 / 10 Poprawna pisownia to:

Nie modnie
Niemodnie

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

Nieoficjalnie
Nie oficjalnie

9 / 10 W którym zapisie jest błąd?

Nieziemski
Nie zdara
Niezmienny

10 / 10 Poprawny zapis to:

Nie wiadomo
Niewiadomo