Dobrze znasz władców Polski?
Zdobądź choć 7/10

Jak dobrze znasz historię Polski? Sprawdź, co pamiętasz o tych, którzy sprawowali władzę.
Twój wynik:

1 / 10 Jak miał na imię ojciec Mieszka I?

Siemomysł
Bolesław
Teodoryk

2 / 10 Zostajemy przy Mieszku I. W którym roku książę poślubił księżniczkę Dobrawę?

965
959
966

3 / 10 Jak inaczej nazywany był król Bolesław Śmiały?

Bolesław Wielki
Bolesław Wspaniały
Bolesław Szczodry

4 / 10 Z jakiej dynastii pochodził Władysław Herman?

Piastów
Jagiellonów
Andegawenów

5 / 10 W którym roku Kazimierz Wielki został koronowany na króla?

1339
1336
1333

6 / 10 Siostrą Kazimierza Wielkiego była:

Jadwiga Kaliska
Elżbieta Łokietkówna
Klara Zach

7 / 10 Ile dzieci miał Kazimierz Jagiellończyk?

5
13
9

8 / 10 Kogo poślubił Stefan Batory?

Annę Jagiellonkę
Jadwigę Żagańską
Elżbietę Habsburżankę

9 / 10 W jaki sposób zmarła Bona Sforza?

Na skutek obrażeń po upadku z konia
Została skazana na śmierć przez ścięcie
Została otruta

10 / 10 Kto był ostatnim królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

Stanisław August Poniatowski
Stanisław Leszczyński
Michał Korybut Wisniowiecki