Quiz historyczny prawda czy fałsz.
Zdobędziesz więcej niż 6/10?

Jak dobrze znasz historię Polski? To idealny moment, aby to sprawdzić! Odpowiedz na pytania w naszym quizie i dowiedz się, czy potrafisz odróżnić prawdę od fałszu.
Twój wynik:

1 / 10 Unia w Krewie została zawarta w 1569 roku.

Prawda
Fałsz

2 / 10 Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie.

Prawda
Fałsz

3 / 10 Kazimierz Wielki był synem Ludwika Węgierskiego.

Prawda
Fałsz
Kazimierz Wielki był synem Władysława Łokietka.

4 / 10 Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem został zdobyty Malbork.

Prawda
Fałsz
Malbork nie został zdobyty.

5 / 10 Po wygnaniu z kraju Bolesław Śmiały udał się na Węgry.

Prawda
Fałsz

6 / 10 Stan wojenny w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej został wprowadzony w 1981 roku, a zawieszony zniesiony w 1984 roku.

Prawda
Fałsz
Stan wojenny trwał od 1981 do 1983 roku.

7 / 10 Pierwszym prezydentem Polski na uchodźstwie był Ignacy Mościcki.

Prawda
Fałsz
Pierwszym prezydentem Polski na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz.

8 / 10 Polska wstąpiła do Uni Europejskiej w 1999 roku.

Prawda
Fałsz
Polska wstąpiła do Uni Europejskiej w 2004 roku.

9 / 10 Denominacja złotego w Polsce miała miejsce w 1990 roku.

Prawda
Fałsz
Denominacja złotego w Polsce miała miejsce w 1995 roku.

10 / 10 Reforma administracyjna, w której Polska została podzielona na 16 województw, miała miejsce w 1998 roku.

Prawda
Fałsz