Quiz historyczny prawda czy fałsz.
Jak ci pójdzie?

Sprawdź swoją wiedzę historyczną w quizie typu prawda czy fałsz. Czy potrafisz odróżnić fakty historyczne od mitów?
Twój wynik:

1 / 10 Leonardo da Vinci był jednocześnie malarzem, inżynierem i wynalazcą.

Prawda
Fałsz

2 / 10 Kryzys kubański miał miejsce w 1962 roku.

Prawda
Fałsz

3 / 10 Abraham Lincoln był prezydentem USA podczas II wojny światowej.

Prawda
Fałsz
Abraham Lincoln był prezydentem USA podczas wojny secesyjnej, a nie podczas II wojny światowej.

4 / 10 Zimna wojna rozpoczęła się zaraz po I wojnie światowej.

Prawda
Fałsz
Zimna wojna rozpoczęła się po II wojnie światowej, w latach 1947-1991.

5 / 10 Bitwa pod Termopilami była starciem między Grekami a Persami.

Prawda
Fałsz

6 / 10 Maria Skłodowska-Curie zdobyła dwie Nagrody Nobla.

Prawda
Fałsz

7 / 10 Rzymski akwedukt Pont du Gard znajduje się we Włoszech.

Prawda
Fałsz
Pont du Gard znajduje się we Francji.

8 / 10 Pierwszy lot braci Wright miał miejsce w 1903 roku.

Prawda
Fałsz

9 / 10 Krzysztof Kolumb dotarł do Indii w 1492 roku.

Prawda
Fałsz
Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki, a nie do Indii.

10 / 10 Aleksander Wielki zmarł w wieku 33 lat.

Prawda
Fałsz