Bardzo trudny quiz z języka polskiego.
Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów

Uważałeś na lekcjach języka polskiego? W tym quizie pytamy o rozmaite zagadnienia. Sprawdź, czy znasz wszystkie odpowiedzi na pytania.
Twój wynik:

1 / 11 Pejoratywny to inaczej:

Negatywny, źle odbierany
Wstydliwy
Surowy, bezwzględny

2 / 11 Mieszkaniec Bielska-Białej to:

Bielskobielanin
Bielskanin
Bielszczanin

3 / 11 Jeśli lekko pada śnieg to mówimy, że:

Pruszy
Prószy
Próży

4 / 11 Na jakie pytania odpowiada celownik?

Kogo? Co?
Komu? Czemu?
Kogo? Czego?

5 / 11 Co to jest podmiot w zdaniu?

Wykonawca czynności wyrażonej orzeczeniem
Część zdania, która wyraża czynność podmiotu
Część zdania określająca orzeczenie

6 / 11 Czym jest synonim?

To wyraz bliskoznaczny
Termin oznaczający przeciwieństwo
To wyraz naśladujący dźwięki i odgłosy naturalne

7 / 11 Przenosimy się do pytań z literatury. Kto jest autorem powieści „Krzyżacy”?

Bolesław Prus
Henryk Sienkiewicz
Adam Mickiewicz

8 / 11 Z ilu ksiąg składa się poemat epicki „Pan Tadeusz”?

10
11
12

9 / 11 Której z tych książek nie napisał Stanisław Lem?

„Solaris”
„Opowieści o pilocie Pirxie”
„Rok 1984”

10 / 11 Izabela Łęcka jest bohaterką powieści:

„Lalka”
„Zbrodnia i kara”
„Chłopi”

11 / 11 Który z wymienionych pisarzy nie otrzymał literackiej nagrody Nobla?

Henryk Sienkiewicz
Władysław Reymont
Bolesław Prus