Quiz z pisowni „ż” i „rz”.
Podejmiesz wyzwanie?

Bardzo dobrze znasz zasady ortografii? Spróbuj sił w tym quizie!
Twój wynik:

1 / 10 Która forma jest prawidłowa?

Gaża
Garza

2 / 10 Poprawny zapis to:

Drąrzek
Drążek

3 / 10 Który wyraz zapisany jest bezbłędnie?

Gżmot
Grzmot

4 / 10 W którym wyrazie jest błąd?

Każeł
Karzeł

5 / 10 Jak zapisać ten wyraz?

Inwentaż
Inwentarz

6 / 10 Poprawny zapis to:

Drżenie
Drrzenie

7 / 10 Która forma jest poprawna?

Brzeszczot
Bżeszczot

8 / 10 Poprawny zapis to:

Sprzedarz
Sprżedarz
Sprzedaż

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

Różaniec
Rórzaniec

10 / 10 Poprawny zapis to:

Warzkość
Ważkość