Prosty quiz z matematyki.
Każdy powinien go rozwiązać

Jak dobrze znasz królową wszystkich nauk? Pytamy o podstawy. Zdobędziesz komplet punktów?
Twój wynik:

1 / 10 Ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie?

180 stopni
360 stopni
90 stopni

2 / 10 Co to jest liczba pierwsza?

Liczba podzielna przez każdą inną liczbę
Liczba parzysta większa od 2
Liczba podzielna przez 1 i samą siebie

3 / 10 Jaką figurą jest romb?

Prostokątem
Trapezem
Czworokątem o wszystkich bokach równych

4 / 10 Ile wynosi w przybliżeniu liczba π (pi)?

3,16
3,18
3,14

5 / 10 Co to jest promień koła?

Odcinek łączący dwa punkty na obwodzie koła
Odcinek łączący środek koła z dowolnym punktem na jego obwodzie
Długość linii otaczającej koło

6 / 10 Co można obliczyć przy pomocy twierdzenia Pitagorasa?

Długość jednego z boków trójkąta prostokątnego, przy znajomości długości pozostałych dwóch boków
Pole prostokąta
Obwód koła

7 / 10 Ile to jest 6 do kwadratu?

12
36
16

8 / 10 Co to jest liczba parzysta?

Liczba, która kończy się na 1, 3, 5, 7 lub 9
Liczba całkowita, która jest podzielna przez 2 bez reszty
Liczba, która nie może być podzielona przez żadną inną liczbę oprócz 1 i samej siebie

9 / 10 Ile zer ma sto milionów?

5
6
8

10 / 10 Iloczyn to wynik:

Dzielenia
Mnożenia
Odejmowania