10 ważnych dat w historii Polski.
Znasz je wszystkie?

Jak dobrze znasz historię Polski? W tym quizie pytamy o ważne daty.
Twój wynik:

1 / 10 W którym roku odbył się chrzest Polski?

966 r.
996 r.
699 r.

2 / 10 W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?

999 r.
1000 r.
1009 r.

3 / 10 Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski miała miejsce w roku:

1010
1015
1025

4 / 10 W którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem?

1410
1140
1610

5 / 10 W którym roku nastąpił koniec dynastii Jagiellonów?

1572
1583
1599
W roku 1572 bezpotomnie zmarł król Zygmunt II August, co oznaczało koniec dynastii Jagiellonów.

6 / 10 W którym roku miała miejsce pierwsza wolna elekcja w Polsce?

1572
1573
1752

7 / 10 W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?

1751 r.
1768 r.
1791 r.

8 / 10 W którym roku nastąpił I rozbiór Polski?

1772 r.
1785 r.
1793 r.

9 / 10 W którym roku wybuchło powstanie listopadowe?

1794 r.
1879 r.
1830 r.

10 / 10 W którym roku wybuchło powstanie warszawskie?

1939 r.
1944 r.
1945 r.