Co wydarzyło się wcześniej?
Błyskawiczny test z historii

Szybki test z historii. Czy wiesz, które zdarzenie miało miejsce wcześniej? Sprawdź swoją wiedzę!
Twój wynik:

1 / 10 Co wydarzyło się wcześniej?

Powstanie w getcie warszawskim
Powstanie warszawskie

2 / 10 Która bitwa wydarzyła się wcześniej?

Bitwa pod Oliwą
Bitwa pod Grunwaldem

3 / 10 Który z tych pisarzy tworzył wcześniej?

Adam Mickiewicz
Witold Gombrowicz

4 / 10 Co miało miejsce wcześniej?

Obrady Okrągłego Stołu
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

5 / 10 Kto był premierem Polski wcześniej?

Ignacy Daszyński
Józef Piłsudski

6 / 10 Co wydarzyło się wcześniej?

Bitwa pod Waterloo
Wyprawa Napoleona na Moskwę?

7 / 10 Co wydarzyło się wcześniej?

Zjazd gnieźnieński
Koronacja Bolesława Chrobrego

8 / 10 Co wydarzyło się wcześniej?

I rozbiór Polski
Powstanie kościuszkowskie

9 / 10 Co wydarzyło się wcześniej?

Odkrycie przez Marię Skłodowską-Curie i jej męża radu i polonu
Odkrycie penicyliny przez Alexandra Fleminga

10 / 10 Co wydarzyło się wcześniej?

Pierwszy lot w kosmos
Odkrycie DNA przez Fryderyka Mieschera